Zásady L'OR pro ochranu soukromí

Rozsah 

Těmito Zásadami L´OR® pro ochranu soukromí se řídí shromažďování, užívání a jiné formy zpracování osobních informací ze strany společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., jejích dceřiných společností a poboček (dále jako „JDE“) v souvislosti s výrobky označenými L´OR® a těmito internetovými stránkami.

 

Kdo odpovídá za Vaše informace?

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nizozemsko, je právnická osoba, která nese konečnou odpovědnost za veškeré shromažďování a veškeré zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s výrobky označenými L´OR®.

 

JDE se zavazuje dodržovat a chránit Vaše soukromí a bezpečnost Vašich osobních informací, o které se s námi podělíte.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Když se rozhodnete se registrovat nebo nás jinak kontaktovat, požádáme Vás o jisté osobní údaje jako např. Vaše jméno, adresa, zemi pobytu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

 

Za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem:

 • komunikace s Vámi osobním způsobem v souvislosti s odpovědí na Váš příspěvek nebo žádostí o poskytnutí služby anebo, pokud si vyberete možnost dostávat takové informace, poskytnutím informace o výrobcích označených L´OR®,
 • spravování a plnění Vašich nákupů výrobků označených L´OR®,
 • spravování Vašeho účtu pro L´OR®,
 • spravování Vaší účasti v jakýchkoli soutěžích, akcích, průzkumech nebo webových funkcích,
 • vykonávání průzkumu trhu a zlepšování našeho podnikání,
 • provádění statistických vyhodnocení,
 • komunikování budoucích propagačních a marketingových informací, včetně použití komunikace přímého marketingu,
 • zabývání se jakýmikoliv požadavky a stížnostmi,
 • dalších činností, které budou oznámeny v okamžiku nebo v souvislosti se shromážděním příslušné informace.

 

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje s námi můžete sdílet celou řadou způsobů, např.:

 • registrací svého účtu;
 • registrací pro účely získávání zpráv o novinkách,
 • komunikací s naším centrem péče o zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně,
 • registrací Vašeho výrobku označeného L´OR® (např. online nebo doručením vyplněné karty, která je dodána společně s naším výrobkem),
 • účastí na propagaci, události, soutěži nebo v rámci online diskuse, nebo
 • zakoupením výrobku označeného L´OR® nebo služby přímo prostřednictvím těchto stránek,
 • prostřednictvím souborů cookies uložených na Vašem počítači nebo mobilním zařízení v souvislosti s návštěvou našich stránek.

Dovolujeme si Vás poučit v souladu s platnými právními předpisy, že poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné.

 

Jak sdílíme nebo převádíme Vaše osobní údaje?

Měli byste být vědomi toho, že subjekty odpovědné za prodej a marketing výrobků označených L´OR® jsou společnosti JDE po celém světě. V tomto ohledu Vaše osobní údaje mohou být sdíleny nebo převáděny po celém světě. Společnosti JDE, se kterými můžeme sdílet Vaše osobní údaje, jsou blíže specifikovány v příloze těchto Zásad,

 

Některé třetí státy neposkytují dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů. Nicméně můžete mít jistotu, že společnost JDE přijme dostatečná opatření, aby zajistila důvěrnost a bezpečnost Vašich údajů.

 

JDE může také Vaše osobní údaje sdílet s třetími osobami, které jsou dodavateli služeb nebo zástupci společnosti pro provádění určitých činností v oblasti zpracování údajů jménem JDE. Tito dodavatelé služeb nebo zástupci společnosti jsou blíže specifikovány v příloze těchto Zásad. Pokud není v těchto zásadách uvedeno jinak, JDE neprodá, nepronajme ani neposkytne Vaše osobní údaje třetím stranám, aby tyto údaje mohly používat pro své účely. JDE požaduje, aby tito poskytovatelé služeb důkladně chránili Vaše osobní údaje.

 

V jiných případech sdělíme Vaše osobní údaje pouze tehdy, bude-li to požadováno zákonem, v případech, kdy je to nezbytné v rámci předcházení podvodům nebo boje s nimi, v případech nutných pro vyřešení sporu nebo v případě jiné naléhavé právoplatné potřeby, která za daných okolností musí převážit nad Vašimi zájmy v oblasti ochrany soukromí, jako jsou např. bezpečnost našeho podnikání a bezpečnosti našich pracovníků.

 

Vaše volby

Pokud se rozhodnete s námi sdílet Vaše osobní údaje způsobem popsaným výše, opravňujete JDE a její zástupce k shromažďování, uchovávání, užívání, sdělování a jinému zpracování vyjmenovaných osobních údajů v souvislosti s výše uvedenými účely.

 

Dovolujeme si Vás nicméně informovat, že JDE je oprávněna zpracovávat Vaše jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb i bez Vašeho souhlasu.

 

Registrace na portálu L´OR®

Rádi bychom Vám např. prostřednictvím e-mailu, poštou nebo jinými komunikačními kanály zasílali informace o výrobcích označených L´OR®, avšak budeme tak činit pouze tehdy, budete-li s odběrem těchto našich sdělení výslovně souhlasit.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že vaše opačné rozhodnutí v současné chvíli nebude mít vliv na Vaše komunikační preference, které jste s námi již dříve sdílel(a) při použití jiných kontaktních údajů či jiného uživatelského účtu.

 

U naší komunikace budete mít vždy možnost odhlásit se z odběru našich veškerých dalších sdělení týkajících se výrobků označených L´OR®, a to prostřednictvím jedné z těchto možností zrušení odběru:

 • kliknutím na nabídku odhlášení, která se nachází v zápatí e-mailových zpráv odeslaných L´OR®,
 • přihlášením se na Váš profil a změnou Vašich komunikačních preferencí.

Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z odběru jakýchkoli sdělení ohledně výrobků označených L´OR®, můžete vzhledem k době zpracování a harmonogramu přípravy stále ještě dostávat sdělení, která jsou již připravována.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

JDE přijme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření bránící neoprávněnému či náhodnému přístupu k osobním údajům. K těmto opatřením mohou patřit zabezpečené registrační formuláře, šifrování údajů a omezení přístupu k Vašim osobním údajům.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Poté, co se rozhodnete odvolat Váš souhlas nebo zrušit Váš účet, budou Vaše osobní údaje vymazána v přiměřené době. Uchováme pouze osobní údaje související s Vašim účtem za účelem vyhovění našim zákonným povinnostem, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

 

Dovolujeme si Vás nicméně informovat, že jsme ze zákona oprávnění zpracovávat Vaše jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb i bez Vašeho souhlasu.

 

Cookies

Soubor cookie je objemově drobný datový soubor, který se při navštívení určitých webových stránek uloží do Vašeho počítače v rámci internetového prohlížeče. Soubor cookie izolovaně neobsahuje ani neshromažďuje informace, ale při načtení serverem prostřednictvím prohlížeče může poskytovat informace, které umožňují vstřícnější poskytování služeb, např. zjišťování chyb. Pro další informace o tom, co jsou soubory cookies, jak je využíváme a jak cookies spravovat, nahlédněte do našich Zásad L´OR pro použití souborů cookies.

 

Děti

Důrazně doporučujeme, aby rodiče aktivně dohlíželi nad aktivitami svých dětí ve věku do šestnácti let na internetu. JDE obecně nemá v úmyslu shromažďovat osobní údaje dětí a obecně s dětmi vědomě nekomunikuje. V případě, že potřebujeme komunikovat s dítětem, se však před použitím osobních údajů dítěte budeme snažit dát rodičům nebo zákonným zástupcům přiměřenou příležitost vyjádřit jejich souhlas, s výjimkou případů, kdy pouze odpovídáme na dotaz dítěte nebo vyřizujeme jeho žádost.

 

Změny zásad

Tyto Zásady L´OR® pro ochranu soukromí můžeme případně změnit. Proto Vám doporučujeme do těchto zásad průběžně nahlížet. Tyto zásady byly naposledy upraveny dne 14. června 2016.

 

Dotazy a zpětná vazba

Své dotazy a připomínky k ochraně soukromí nám prosím zasílejte na adresu privacy@jdecoffee.com.

 

Dále si také můžete kdykoli vyžádat přístup ke svým osobním údajům, požádat o vysvětlení či informaci ohledně zpracování Vašich osobních údajů a požadovat opravu a/nebo výmaz svých údajů v případě, že tyto údaje jsou nesprávné nebo nesouvisí s uvedenými účely. Pro tyto účely můžete kontaktovat privacy@jdecoffee.com, přičemž uveďte své jméno a adresu.