Zásady ochrany osobních údajů

Datum vstupu v platnost: 01-08-2022

 

Děkujeme vám za návštěvu naší internetové stránky.  Jacobs Douwe Egberts („JDE“) chrání soukromí návštěvníků našich internetových stránek. Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli níže uvedené zásady ochrany osobních údajů.  

 

JDE (JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika) („MY“) se značkami (Jacobs, LOR, Tassimo, Pickwick, illy, Dadak, Douwe Egberts, Zlaty salek, Cafitesse, Piazza D´Oro) je správcem vašich osobních údajů, což znamená, že odpovídáme za to, jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány. „My“, „nám“, „nás“ a „JDE“, s velkým písmenem na začátku i bez, znamená vlastní společnost JDE a její přidružené a spojené subjekty fungující jako značka JDE a všichni jejich řídicí pracovníci, ředitelé, členové, zaměstnanci, zástupci, nástupníci a postupníci. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak a proč shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a sdílíme vaše osobní údaje. Platí pro všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme na našich internetových stránkách, když navštěvujete kanceláře naší společnosti, komunikujete s námi (včetně naší služby zákazníkům, platforem sociálních sítí a dalších prostředků) nebo s námi komunikujete jinak. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují odkazy na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), a mohou tedy uvádět odkazy, které se nemusí týkat vaší konkrétní země nebo jurisdikce. Jestliže existují příslušná ustanovení ve vašich vnitrostátních právních předpisech, mohou být převzaty pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů.  

Některé jurisdikce mohou navíc zakazovat či omezovat shromažďování, používání nebo sdílení konkrétních kategorií osobních údajů; proto mohou být tyto zásady ochrany osobních údajů omezeny těmito zákony a/nebo dále vysvětleny ve všech jednotlivých částech týkajících se konkrétních zemí, jež pro vás platí podle těchto zásad ochrany osobních údajů. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme podle potřeby měnit. Prosíme, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali, zda jsme aktualizovali naše činnosti zpracování. 

 

Obsah 

 1. Shromažďování a použití vašich osobních údajů
 2. Jak sdílíme a zveřejňujeme osobní údaje
 3. Reklama a marketing
 4. Doby uložení
 5. Soubory cookie
 6. Vložená videa
 7. Captcha
 8. Zpracování údajů ze sociálních sítí
 9. Zabezpečení údajů
 10. Vaše práva jakožto subjektu údajů
 11. Kontaktní údaje našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů

 

1. Shromažďování a použití vašich osobních údajů 

V následující části najdete informace, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, podle jakého právního základu tak činíme a na jak dlouho vaše údaje uložíme.  

Právní základ pro zpracování vašich údajů vznikne, bude-li platit jedna či více následujících podmínek:  

 • Souhlas: Poskytli jste nám souhlas s použitím vašich údajů. Který můžete kdykoliv odvolat, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • Smlouva: Uzavřeli jste, nebo se chystáte uzavřít smlouvu s námi a vaše údaje jsou nezbytné pro poskytnutí požadovaných produktů nebo služeb, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Právní povinnost: Můžeme mít povinnost zpracovávat vaše údaje, abychom splnili některé požadavky právních předpisů, například podávání zpráv souvisejících s daňovými zákony a zákony o zaměstnanosti, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Legitimní zájem: Můžeme využívat vaše údaje, protože na to máme my – nebo třetí strana – legitimní zájem. K tomu dochází pouze v případech, kdy se domníváme, že způsob, jakým používáme vaše údaje, výrazně nezasahuje do vašeho soukromí, když můžete takové zpracování očekávat, nebo pokud k tomu existuje závažný důvod, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Profesionální zákazníci JDE se podívají níže do tabulky „Zpracování údajů profesionálních zákazníků JDE“, kde najdou doplňující informace o tom, jak zpracováváme jejich údaje 

 

Jak údaje shromažďujeme

Jaké údaje shromažďujeme

Použití a právní základ

Výmaz údajů

Když navštívíte naši internetovou stránku 

Získáme údaje o typu vašeho internetového prohlížeče, operačním systému, chybových záznamech a další podobné informace týkající se vaší návštěvy na naší stránce, například:   

– datum a čas dotazu, 

– objem přenesených dat, 

– přístupový status (přenesený obsah, nenalezený obsah), 

– přístupový odkaz, který uvádí, z jaké stránky jste přišli na naši stránku, 

– zkrácenou IP adresu (aby nebylo možné zjistit konkrétní osobu).  

 

Výše uvedené zaznamenané údaje se budou vyhodnocovat pouze anonymně. 

 

Můžeme rovněž shromažďovat další informace (včetně toho, na jaké odkazy klikáte, které stránky či obsah si prohlížíte a jak dlouho, a podobné statistiky o vašem chování) pomocí souborů cookie, trackerů, webových majáků a dalších jedinečných identifikátorů.  

 

Náš banner s podmínkami použití souborů cookie vám umožní rozhodnout, zda můžeme tyto údaje shromažďovat.  Více informací o tom, jak používáme soubory cookie, trackery a podobné technologie, najdete v našem oddílu věnovaném souborům cookie.  

Tyto údaje se používají k zapamatování vašich preferencí jazyka a vybraných souborů cookie na internetové stránce.  To rovněž usnadňuje použití stránky a nám to pomáhá ve zobrazování personalizované reklamy podle vašich preferencí. 

 

Právním základem je náš legitimní zájem na zlepšování našich služeb, nebo, bude-li nutný, váš souhlas.    

Uložení souborů cookie na vašem zařízení se může lišit podle typu použitých souborů cookie. Viz naše část pojednávající o souborech cookie v oddílu 5 níže, kde najdete více informací.    

Když se registrujete / vytváříte účet v našem e-shopu  

Když si registrujete účet v e-shopu, zpracováváme v rámci registračního postupu registrační údaje k vašemu účtu.   

 

Budeme-li během tohoto postupu shromažďovat další údaje, budou označeny jako dobrovolné a zpracování bude probíhat na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Tyto údaje se použijí k realizaci smlouvy, jak požaduje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Svůj účet můžete kdykoliv smazat, k čemuž použijete „Můj účet“ v příslušném e-shopu, nebo se obrátíte na službu zákazníkům podle kontaktních údajů na jakékoliv internetové stránce JDE.    

 

Právním základem je váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. 

Údaje z vašeho účtu budou uloženy až do okamžiku, kdy prostřednictvím položky Můj účet nebo s využitím péče o zákazníky svůj účet nesmažete. Účty e-shopu se automaticky mažou 5 let poté, co se buď nepřihlásíte, nebo neučiníte žádnou objednávku. 

Když nakupujete na našem e-shopu 

Shromažďujeme informace o vašem nákupu, např. jméno, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu a druh platby.  

 

Pokud v souvislosti s prodejem / jednáním o prodeji produktu nebo služby získáme vaši e-mailovou adresu, můžeme ji použít pro přímý marketing našeho vlastního podobného zboží nebo služeb, pokud proti tomuto zpracování nepodáte námitku. Můžete tak učinit snadno v okamžik sběru údajů a použitím odkazu ke zrušení odběru v každém marketingovém e-mailu. 

Tyto údaje se použijí ke zpracování vaší objednávky podle kupní smlouvy. 

 

Právní základ tvoří smlouva s námi, a protože jsou vaše informace nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované produkty nebo služby, jak je požadováno v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

 

Právním základem zpracování údajů je náš legitimní zájem, abychom mohli propagovat prodej našeho zboží a služeb podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR.  

Výmaz údajů: Shromážděné údaje budou uloženy po dobu až 10 let po posledním nákupu, NEBO podle místních požadavků na uložení. 

Když se přihlásíte k odběru našich novinek nebo jiných marketingových sdělení 

Shromáždíme údaje o vašem jménu, e-mailové adrese a marketingových preferencích (bude-li to vhodné).  

 

Můžeme vás požádat, abyste souhlasili s dalším sledováním novinek, což nám umožní rozpoznat, kdy novinky otevřete, a určit, kdy jste kliknuli na konkrétní odkaz v novinkách.  

Kromě výše uvedených údajů rovněž v okamžik registrace nebo potvrzení novinek evidujeme vaši úplnou IP adresu a rovněž kopii námi zaslaného potvrzujícího e-mailu. 

To se použije k zasílání novinek JDE a k tomu, abychom vás e-mailem nebo na platformách sociálních sítí kontaktovali ohledně nabídek, produktů, akcí a průzkumů. 

Právní základ představuje váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat pomocí Centra preferencí nebo odkazu na ohlášení, který najdete v každém e-mailu. 

 

Tyto údaje používáme v nezbytných případech jako doklad o vaší registraci k odběru novinek.  

 

Právním základem zpracování údajů je náš legitimní zájem, abychom byli schopni ověřit legálnost zasílání novinek podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR. 

 

Více informací o našem zpracování pro marketingové a reklamní účely najdete v části 3 níže. 

Vaše údaje a preference budou uloženy až do odvolání vašeho souhlasu. Vaše údaje budou automaticky smazány, pokud se spotřebitel nebude nijak angažovat po dobu 24 měsíců.  *Angažovanost spotřebitele zahrnuje zadání objednávky, kliknutí na / otevření e-mailu od JDE 

Když navštívíte naše kanceláře 

Evidujeme vaše celé jméno, obchodní informace a další údaje o vaší návštěvě. 

Použijeme to k vedení seznamu návštěvníků a ke zlepšení bezpečnosti a zabezpečení našich pracovníků a prostor.  

 

Právním základem je náš legitimní zájem na zabezpečení našich pracovníků a prostor.   

Vaše údaje budou uloženy podle místních požadavků na uložení. Pro další informace se obraťte na příslušnou místní společnost JDE nebo našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů.  

Když nás kontaktujete (pomocí služby zákazníkům, e-mailem, na platformách sociálních médií nebo jinak)  

Evidujeme vaše jméno, e-mail, informace o účtu a další informace, které potřebujeme ke zpracování vašeho požadavku.  

 

Kontaktujete-li nás telefonicky, můžeme rovněž pořídit zvukový záznam hovoru, o čemž budete informováni a budete moci odmítnout.  

Údaje se použijí k odpovědi na váš požadavek předložený službě zákazníkům. Budou-li zaznamenávány hovory, údaje se použijí pro účely školení a péče o zákazníky.   

 

Právním základem je náš legitimní zájem na zlepšování našich služeb zákazníkům a pro účely školení zaměstnanců, nebo, bude-li nutný, váš souhlas.    

 

Jestliže nás kontaktujete kvůli dotazu na služby nebo záležitosti související se smlouvu či před jejím uzavřením, budou vaše údaje uloženy také do systému Řízení vztahů se spotřebiteli. Právní základ tvoří nutnost zpracování vašich údajů, abychom vám mohli poskytnout požadované informace, produkty nebo služby, jak je požadováno v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

Osobní údaje zpracovávané službou zákazníků budou smazány 6 měsíců po vyřešení případu, pro nějž byly evidovány.  

 

Vaše údaje smažeme, jakmile již nebudou nutné pro další komunikaci nebo smluvní vztah s vámi a nebudou existovat žádné nevyřešené povinnosti k uložení podle právních předpisů. 

Když vstupujete do našeho věrnostního programu 

Evidujeme vaše uživatelské jméno, přihlašovací údaje a všechny další informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet na stránkách našeho programu.  

Tyto údaje se používají k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby věrnostního programu.  

 

Právním základem je váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. 

Údaje související s věrnostním programem budou uloženy až do smazání vašeho účtu.  Pro smazání vašeho účtu se obraťte na službu zákazníkům. Váš účet věrnostního programu D.E Loyalty bude smazán, nebudou-li se na něm již nacházet žádné věrnostní body a jestliže se k němu 5 let nepřihlásíte.  Váš účet Maison du Café bude smazán, jakmile se nepřihlásíte 1 rok.     

Když se zúčastníte našich průzkumů, dotazníků, soutěží, soutěží, napíšete recenzi na naše produkty nebo služby. 

Uložíme vaše jméno, název společnosti (v příslušných případech), e-mailovou adresu, názory a další informace, které poskytnete dobrovolně.  

Pokud tyto údaje použijeme pro propagaci našich služeb nebo produktů, bude právním základem zpracování váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. 

Uložení může záviset na povaze vaší účasti. Další informace najdete v oficiálních poznámkách nebo podrobnostech o příslušných soutěžích / propagačních akcích.  

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROFESIONÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V JDE 

Jak údaje shromažďujeme

Jaké údaje shromažďujeme

Použití a právní základ

Výmaz údajů

Když se registrujete / vytváříte účet v našem e-shopu 

V rámci registračního postupu shromažďujeme registrační údaje k vašemu účtu.   

 

Budeme-li během tohoto postupu shromažďovat další údaje, budou označeny jako dobrovolné a zpracování bude probíhat na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Tyto údaje se použijí k realizaci smlouvy, jak požaduje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

Údaje z vašeho účtu budou uloženy až do okamžiku, kdy prostřednictvím péče o zákazníky svůj účet nesmažete.  

Údaje k účtu do e-shopu budou uloženy podle místních právních požadavků na ukládání.  

Když nakupujete na našem e-shopu 

Shromažďujeme vaše údaje např. nákupu, např. jméno kontaktní osoby, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu a druh platby. 

 

Pokud v souvislosti s prodejem / jednáním o prodeji produktu nebo služby získáme vaši e-mailovou adresu, můžeme ji použít pro přímý marketing našeho vlastního podobného zboží nebo služeb, pokud proti tomuto zpracování nepodáte námitku. Můžete tak učinit snadno v okamžik sběru údajů a použitím odkazu ke zrušení odběru v každém marketingovém e-mailu. 

Tyto údaje se použijí ke zpracování vaší objednávky podle kupní smlouvy. 

 

Právní základ tvoří smlouva s námi, a protože jsou vaše informace nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované produkty nebo služby, jak je požadováno v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

 

Právním základem zpracování údajů je náš legitimní zájem, abychom mohli propagovat prodej našeho zboží a služeb podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR.  

Údaje k účtu do e-shopu budou uloženy podle kategorií zákazníků a místních právních požadavků na ukládání. 

Uzavíráte-li s námi smlouvu (on-line nebo off-line) 

Shromažďujeme vaše údaje např. nákupu, např. jméno kontaktní osoby, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu a druh platby. 

 

Pokud v souvislosti s prodejem / jednáním o prodeji produktu nebo služby získáme vaši e-mailovou adresu, můžeme ji použít pro přímý marketing našeho vlastního podobného zboží nebo služeb, pokud proti tomuto zpracování nepodáte námitku. Můžete tak učinit snadno v okamžik sběru údajů a použitím odkazu ke zrušení odběru v každém marketingovém e-mailu. 

Tyto údaje se použijí ke zpracování vaší objednávky podle kupní smlouvy. 

Právní základ tvoří smlouva s námi, a protože jsou vaše informace nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat požadované produkty nebo služby, jak je požadováno v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

 

Právním základem zpracování údajů je náš legitimní zájem, abychom mohli propagovat prodej našeho zboží a služeb podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR.  

Údaje týkající se smlouvy budou uloženy po dobu našeho smluvního vztahu, pokud jde o kategorie zákazníků a místní právní požadavky na uložení.  

Když se přihlásíte k odběru našich novinek nebo jiných marketingových sdělení 

Shromáždíme údaje o vašem jménu, e-mailové adrese a marketingových preferencích (bude-li to vhodné).  

 

Můžeme vás požádat, abyste souhlasili s dalším sledováním novinek, což nám umožní rozpoznat, kdy novinky otevřete, a určit, kdy jste kliknuli na konkrétní odkaz v novinkách.  

Kromě výše uvedených údajů rovněž v okamžik registrace nebo potvrzení novinek evidujeme vaši úplnou IP adresu a rovněž kopii námi zaslaného potvrzujícího e-mailu. 

To se použije k zasílání novinek JDE a k tomu, abychom vás e-mailem nebo na platformách sociálních sítí kontaktovali ohledně nabídek, produktů, akcí a průzkumů. 

Právním základem je váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat, NEBO náš legitimní zájem (v příslušných případech).  

 

Můžete se odhlásit z odběru nebo vznést proti tomuto zpracování námitku u oddělení péče o zákazníky, nebo kliknout na odkaz pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. 

 

Tyto údaje používáme v nezbytných případech jako doklad o vaší registraci k odběru novinek.  

 

Právním základem zpracování údajů je náš legitimní zájem, abychom byli schopni ověřit legálnost zasílání novinek podle čl. 6 1 písm. f) GDPR. 

Vaše údaje a preference budou uloženy až do odvolání vašeho souhlasu a v souladu s požadavky JDE na ukládání.  

Když nás kontaktujete pomocí služby zákazníkům  

Evidujeme vaše jméno, e-mail, informace o účtu a další informace, které potřebujeme ke zpracování vašeho požadavku.  

 

Kontaktujete-li nás telefonicky, můžeme rovněž pořídit zvukový záznam hovoru, o čemž budete informováni a budete moci odmítnout.  

Jestliže nás kontaktujete kvůli dotazu na služby nebo záležitosti související se smlouvu či před jejím uzavřením, budou vaše údaje uloženy také do systému Řízení vztahů se zákazníky. Právní základ tvoří nutnost zpracování vašich údajů, abychom vám mohli poskytnout požadované informace, produkty nebo služby, jak je požadováno v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

Vaše údaje smažeme, jakmile již nebudou nutné pro další komunikaci nebo smluvní vztah s vámi a nebudou existovat žádné nevyřešené povinnosti k uložení podle místních právních předpisů. 

 

Pro vznesení námitky ohledně zpracování vašich údajů v případě zpracování v legitimním zájmu NEBO pro odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich údajů navštivte Centrum preferencí JDE, klikněte na odkaz pro zrušení odběru v každém marketingovém e-mailu nebo nás kontaktujte pomocí e-mailové adresy uvedené v tiráži. 

 

2. Jak sdílíme a zveřejňujeme osobní údaje 

Nebudeme sdílet, prodávat, přenášet nebo jinak předávat vaše osobní údaje třetím subjektům, nebude-li:  

 • to vyžadováno ze zákona podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; 
 • to nezbytné pro účely vaší smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,  
 • třetí subjekt jednat jako naším jménem jako zpracovatel údajů podle článku 28 GDPR, jako společný správce údajů podle článku 26 GDPR, nebo nám v příslušných případech neudělíte výslovný souhlas k takovému jednání podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

2.1. Přenos údajů 

Vaše údaje můžeme přenášet z právních důvodů nebo v případě fúze či akvizice. Bude-li subjekt JDE nebo jeho aktiva získávány, či budou fúzovány, jinou společností, včetně prostřednictvím bankrotu, předáme vaše osobní údaje všem našim právním nástupcům.  

Vaše osobní údaje rovněž zveřejníme třetím subjektům: i) pokud to bude vyžadováno platnými zákony; ii) jako reakci na soudní řízení; iii) jako reakci na požadavek kompetentního úřadu pro prosazování práva; iv) pro účely ochrany našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku, nebo veřejnosti; nebo v) kvůli prosazování podmínek jakékoliv smlouvy nebo naší internetové stránky. 

2.1.1. Všechny přenosy osobních údajů budou prováděny podle platných předpisů na ochranu osobních údajů a interních zásad JDE.  

Přenosy poskytovatelům služeb 

Abychom mohli nabízet nebo poskytovat služby naším jménem, využíváme třetí poskytovatele služeb, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, bude-li to nutné proto, aby poskytovali své služby naším jménem.   

– Zpracování plateb: pro fakturaci vašeho zboží a služeb a pro zpracování plateb platebními kartami využíváme poskytovatele platebních služeb; 

– Realizace objednávky: pro realizaci objednávek využíváme podle produktu a místa několik přepravních a doručovacích společností; 

– Služby zákazníkům: pro poskytování služeb zákazníkům využíváme několik poskytovatelů služeb; 

– Poskytovatel cloudu: pro náš systém CRM a externího poskytovatele pro hosting našich internetových stránek; 

– Marketing a reklama: spolupracujeme s mediálními agenturami, jako je Havas Media, na realizaci našich kampaní na sociálních sítích a dalších.    

Jsme partnerem společností zabývajících se reklamou cílenou podle zájmů a rovněž používáme facilitátory identit, které nám pomáhají rozpoznat naše zákazníky na našich internetových stránkách, internetových stránkách našich partnerů a v jejich obchodech. Spolupracujeme rovně s reklamními sítěmi a dalšími poskytovateli reklamních služeb („poskytovatelé reklamy“), které obstarávají reklamu naším jménem, a dalšími nepřidruženými společnostmi na internetu. Některé z těchto reklam mohou být podle informací shromážděných na stránkách JDE a nepřidružených stránkách přizpůsobeny vašim zájmům.  

Zásady ochrany soukromí pro všechny výše uvedené subjekty najdete na internetových stránkách jejich společností. JDE neodpovídá za zásady třetích poskytovatelů. 

2.2. Přenosy mimo EU a EHP 

Upozorňujeme, že pokud jde o přenosy osobních údajů mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), existuje riziko, že místní úřady mohou mít z důvodu bezpečnosti a dohledu přístup k údajům, aniž by nás musely informovat nebo nám umožnit provést právní kroky. 

Abychom v této souvislosti zajistili dostatečnou ochranu, podléhají všechny výše uvedené předávání údajů vhodnému právnímu mechanismu pro přesun, například rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany podle článku 45 GDPR nebo standardním doložkám o ochraně osobních údajů schváleným Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. 

Budete-li souhlasit s předáním vašich osobních údajů podle článku 49 GDPR našim dodavatelům či partnerům (například Google, Facebook, YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávněného zpracování nebo přístupu k vašim údajům ze strany místních úřadů a že nemusíte být schopni účinně uplatňovat svá práva v USA.  Svůj souhlas s tímto předáním a zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat změnou nastavení svých souborů cookie prostřednictvím našeho banneru pro cookie, nebo v Centru preferencí JDE.  

 

3. Reklama a marketing    

Budeme-li mít váš souhlas, kde to bude potřeba, použijeme vaše osobní údaje pro reklamu, opětovný marketing a (opakované) cílení.  Můžeme použít reklamu pro přesměrování na internetové stránky našich partnerů a do jejich obchodů a rovněž využíváme digitální agentury pro správu sociálních sítí a dalších reklamních kampaní. 

Vaši hašovanou e-mailovou adresu a další identifikátory, jako je jméno, poloha, telefonní číslo a chování při prohlížení internetu, můžeme sdílet s našimi marketingovými partnery, vydavateli a dalšími třetími poskytovateli služeb, aby nám pomohli s cílenou reklamou na jejich internetových stránkách, v aplikacích nebo na sociálních sítích.  Tuto službu můžeme také použít k oslovení nových cílových skupin publika, které jsou podobné našim stávajícím zákazníkům, podle jejich charakteristik a dalších identifikátorů.  

Individuální publikum: My a naši partneři můžeme s využitím automatizované pokročilé techniky porovnávání podobností v jejich profilech porovnávat rovněž demografické informace, včetně zájmů a sociálních vazeb, se skupinami segmentů. Tento proces může probíhat v reálném čase a porovnávání lze provádět nezávisle na vámi používaném zařízení.   

Provede se to nahráním zašifrovaného seznamu zákazníků třetímu subjektu, nebo začleněním sledovací technologie třetí strany na naši internetovou stránku. Třetí strana následně porovná jednotlivce, kteří se objeví v jejích i našich datech. Kvůli tomu, jak tento proces porovnávání funguje, nemůže třetí strana číst v našem zašifrovaném seznamu zákazníků, pokud jím již nedisponuje. 

Používáme funkce vlastního publika Facebooku, Google, LinkedIn a dalších sociálních sítí k porovnání osobních údajů s údaji uživatelů platformy, kterou již sociální síť kontroluje, pro cílení reklam na relevantní publikum.  

JDE nemá žádný vliv na procesy pokročilého porovnávání nebo na to, jaké údaje třetí strany vyhodnocují pro účely vytváření vlastních referenčních skupin 

Z těchto individuálních publik, pixelů a podobných technologií se můžete odhlásit prostřednictvím banneru pro soubory cookie na naší internetové stránce, využitím blokování reklam v prohlížeči, nebo správou nastavení ochrany osobních údajů na platformách sociálních sítí.  

Jestliže se rozhodnete, že si již nepřejete dostávat taková sdělení na základě individuálního publika, můžete se odhlásit podle pokynů uvedených v každém takovém sdělení, nebo úpravou nastavení ochrany osobních údajů v rámci příslušné platformy digitálních médií. 

   

Personalizace (off-line a on-line). S vaším souhlasem (pokud bude nutný), můžeme využívat vaše osobní údaje (včetně vašich transakcí s JDE a on-line zájmy) k analyzování vašich preferencí a zvyklostí, předpokládání vašich požadavků podle naší analýzy vašeho profilu, zlepšování a personalizace vašich zkušeností s našimi internetovými stránkami a k tomu, abychom vám poskytovali cílenou reklamu a obsah. 

Ze zpracování vašich osobních údajů pro tento účel se můžete odhlásit změnou předvoleb pro soubory cookie v našem banneru pro soubory cookie, nebo podle pokynů uvedených v jakémkoli takovém marketingovém sdělení. 

3.1. Přidružená a partnerská reklama 

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám zasílali informace (např. marketingová sdělení nebo reklamu) o našem zboží a službách a zboží a službách našich partnerů. Některá z těchto sdělení nebo reklam jsou provozovány na internetových stránkách třetích stran a/nebo na sociálních sítích. Bude-li to nutné, získáme před tím, než vám zašleme nebo zobrazíme tyto informace, e-maily nebo reklamu, váš souhlas.  

Pro zpracování vašich osobních údajů pro tento účel můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas , nebo vznést k tomu námitku změnou předvoleb pro soubory cookie v našem banneru pro soubory cookie, nebo podle pokynů uvedených v jakémkoli takovém marketingovém sdělení.  

Zpracování pro účely reklamy a marketingu podle výše uvedeného mohou vykonávat přidružené marketingové subjekty, partneři nebo ostatní strany.  Některé z těchto společností a třetích stran se mohou nacházet v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii (EU) / Evropský hospodářský prostor (EHP).  Abychom v této souvislosti zajistili dostatečnou ochranu, podléhají všechny výše uvedené předávání údajů vhodnému právnímu mechanismu pro přesun, například standardním doložkám o ochraně osobních údajů schváleným Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany nebo váš souhlas podle článku 49 GDPR.  

Budou-li na základě vašeho souhlasu údaje zpracovávány mimo EU/EHP (podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR), upozorňujeme, že existuje riziko neoprávněného zpracování nebo přístupu k vašim údajům ze strany místních úřadů a že nemusíte být schopni účinně uplatňovat svá práva v USA.  Svůj souhlas s tímto předáním a zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat změnou nastavení svých souborů cookie prostřednictvím našeho banneru pro souhlas, přístupného přes , nebo v Centru preferencí JDE. 

 

Další informace o zpracování reklamních a cílených souborů cookie a trackerů naleznete v naší části Soubory cookie níže nebo v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.  

 

4. Doby uložení 

Není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nebudou nutné pro příslušné účely zpracování a smazání nebude bránit žádná zákonná povinnost k uložení. 

 

5. Soubory cookie 

Jak spravovat vaše preference pro soubory cookie NEBO odvolat váš souhlas 

Svůj souhlas můžete odvolat nebo vznést námitku („opt-out“) s umístěním jakýchkoli souborů cookie úpravou nastavení souborů cookie v našem banneru pro souhlasu, který je přístupný prostřednictvím .  

5.1. Soubory cookie a sledovací technologie 

JDE a naši třetí partneři využívají soubory cookie a podobné technologie, jako jsou pixely, tagy, webové majáky a podobné technologie („soubory cookie“), a další identifikátory, abychom vám poskytovali ty nejlepší služby a optimalizovali výkon naší internetové stránky. Tyto soubory cookie nám také mohou pomáhat zapamatovat si vaše preference, porozumět interakci uživatelů a také personalizovat naše internetové stránky a marketingovou komunikaci.  

Upozorňujeme, že použití obsahu a funkcí třetích stran může způsobit, že budou vaše údaje zpracovávány mimo EU nebo EHP. V některých zemích, jako jsou například USA, existuje riziko, že úřady mohou mít z důvodu bezpečnosti a dohledu přístup k údajům, aniž by vás informovaly, nebo vám umožnily provést právní kroky. 

Pokud využíváme poskytovatele nebo spolupracujeme se třetími stranami v zemích mimo EU nebo EHP bez odpovídající úrovně ochrany a vy udělíte souhlas se zpracováním, bude přenos do této země mimo EU/EHP založen na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Více informací o našem používání souborů cookie a o využívání externích partnerů a/nebo poskytovatelů, s nimiž spolupracujeme, je k dispozici v části Informace o souborech cookie níže. 

5.2. Informace o souborech cookie 

Aktualizované informace o souborech cookie a příslušných dodavatelích jsou k dispozici v banneru pro soubory cookie.   

5.2.1. Zcela nezbytné soubory cookie 

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování internetové stránky a v našich systémech nemohou být vypnuty. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které odpovídají požadavku na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby tyto soubory cookie blokoval, nebo aby před nimi varoval, ale některé části internetové stránky již nebudou fungovat.  

Tyto soubory cookie obvykle neukládají žádné osobní údaje. Ve výjimečných případech, kdy tyto soubory cookie umožňují odkaz na konkrétní osobu, je zpracování založeno na legitimním zájmu.  

 

Soubor cookie / poskytovatel

Účel

Doba uložení

Úroveň ochrany osobních údajů

One Trust 

One Trust 

Údaje uloženy po dobu 1 roku – nebo – kratší dobu, budou-li soubory cookie smazány ze zařízení, nebo bude odvolán souhlas. 

Zpracování v rámci EU/EHP  

Google USA 

Poskytnutí programu Google Tag Manager, který usnadňuje správu tagů pro sledování, analýzu stránek, opakovaný marketing apod.  

Google Tag Manager neshromažďuje, neukládá, neuchovává ani nesdílí žádné informace o návštěvnících.  

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1 GDPR. 

 

5.3. Funkční soubory cookie 

Funkční soubory cookie umožňují naší internetové stránce zapamatovat si vaši volbu a zlepšit rychlost reakce a účinnost pomocí ukládání některých často používaných informací. Pomáhají například zapamatovat si nastavení vašeho displeje (např. jazyk, velikost písma), obsah vašeho nákupního košíku, ukládat vaše přihlašovací údaje, bezchybně přizpůsobit internetovou stránku vašemu zařízení nebo si zapamatovat hledaný výraz či filtr, který používáte.  Můžete si vybrat, že některé soubory cookie nepovolíte; tím ovšem můžete ovlivnit funkčnost stránky a služby, které můžeme poskytovat. 

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo případně náš legitimní zájem. 

 

Soubor cookie / poskytovatel

Účel

Doba uložení

Úroveň ochrany osobních údajů 

Amazon 

AWSALBCORS 

Tento soubor cookie spravuje AWS a používá se pro vyrovnání zatížení. 

7 dní 

Soubory cookie AWSALB jsou zašifrovány a neobsahují žádné osobně identifikovatelné informace. 

Amazon 

AWSALB 

Program pro vyvažování zatížení aplikací AWS ELB 

7 dní 

Soubory cookie AWSALB jsou zašifrovány a neobsahují žádné osobně identifikovatelné informace. 

 

5.4. Analytické soubory cookie  

Tyto soubory shromažďují souhrnné informace o tom, jak používáme naši internetovou stránku. Používáme je pro analýzu webu, pro rozpoznávání a měření vracejících se návštěvníků, pomáhají nám zlepšovat naši on-line nabídku a rovněž testovat různé designové nápady pro konkrétní stránky. Tyto soubory cookie nám pomáhají ukázat, jak účinná je naše reklama, a dále přispívají k relevantnějšímu cílení marketingu a zlepšení vašich zkušeností.  

Funguje to tak, že můžeme ukládat dočasné soubory cookie a/nebo soubory cookie relace na vašem koncovém zařízení, k němuž máme přístup, abychom mohli rozpoznat váš prohlížeč nebo zařízení (např. otisk prohlížeče nebo vaši nezkrácenou IP adresu).  

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jestliže udělíte souhlas pomocí našeho banneru pro souhlas, který je přístupný ze  

Kde to povolují vnitrostátní právní předpisy, provádí se toto zpracování údajů na základě našeho legitimního zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo jiných platných místních předpisů.  Toto zpracování můžete kdykoliv zakázat pomocí našeho banneru pro soubory cookie. 

Některé z těchto analytických souborů cookie mohou být uloženy třetími společnostmi nacházejícími se v USA, jak vidíte v tabulce níže. Budete-li souhlasit s předáním vašich osobních údajů podle článku 49 GDPR našim dodavatelům či partnerům (například Google) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávněného zpracování nebo přístupu k vašim údajům ze strany místních úřadů a že nemusíte být schopni účinně uplatňovat svá práva v USA.  Svůj souhlas s tímto předáním a zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat změnou nastavení svých souborů cookie prostřednictvím našeho banneru pro cookie, nebo v Centru preferencí JDE (pouze maloobchod).  

Třetí poskytovatel

Nástroje

Maximální doba uložení

Úroveň ochrany osobních údajů

Google Ireland Limited / Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 měsíců 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 měsíců  

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

 

5.5. Reklamní soubory cookie a sledovací technologie 

Tyto soubory cookie používáme, abychom zobrazovali relevantní reklamu podle profilu vašich zájmů. Mohou být nastaveny našimi reklamními partnery pomocí naší stránky. Reklamní soubory cookie přímo neukládají osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Jestliže tyto soubory cookie nepovolíte, vám zobrazovaná reklama bude méně cílená. 

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  

Používáme také technologie sledování napříč zařízeními, které nám pomáhají provádět marketingové analýzy, vytvářet individuální cílové skupiny a zobrazovat vám cílenou reklamu na jiných internetových stránkách na základě vaší návštěvy našich internetových stránek.   

Neodpovídáme za to, že třetí strany neprovedou váš požadavek na zákaz. 

Co to znamená sledování napříč zařízeními? 

Pokud se svými uživatelskými údaji přihlásíte ke třetímu poskytovateli, lze vzájemně propojit příslušné identifikační znaky různých prohlížečů a koncových zařízení. Pokud například třetí poskytovatel vytvořil jedinečný identifikátor pro každý notebook, stolní osobní počítač, chytrý telefon nebo tablet, který používáte, mohou být tyto jednotlivé identifikátory vzájemně propojeny, jakmile se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásíte ke službě třetí strany. To umožňuje třetímu subjektu zacílit naše reklamní kampaně na více zařízeních. 

 

Behaviorální reklama  

Rovněž používáme technologii k pochopení a mapování vašich zájmů o naše produkty / sledujeme váš zájem o naše produkty. Můžeme tak zjišťovat, co vás nejvíce přitahuje, takže můžeme naše nabídky co nejvíce personalizovat. To může zahrnovat chování při prohlížení internetu, abychom vytvořili reklamy s doporučenými produkty, o nichž jsme přesvědčeni, že nejlépe souvisí s položkami, které jste si mohli prohlížet na naší internetové stránce. Tyto reklamy jsou pak umístěny/zobrazovány na dalších internetových stránkách, které můžete navštívit, typicky stránky se zpravodajstvím, videi a blogy. Tento proces se nazývá behaviorální reklama, a přestože se reklamy zdají být individuálně přizpůsobené vám, údaje vychází z anonymních analytických dat a náhledů, které jsou dočasně uloženy. 

Některé z těchto souborů cookie a technologií mohou být ukládány třetími společnostmi z USA, jak vyplývá z tabulky níže. Budete-li souhlasit s předáním vašich osobních údajů podle článku 49 GDPR našim dodavatelům či partnerům (například Google, Facebook a YouTube) v USA, upozorňujeme, že existuje riziko neoprávněného zpracování nebo přístupu k vašim údajům ze strany místních úřadů a že nemusíte být schopni účinně uplatňovat svá práva v USA.  Svůj souhlas s tímto předáním a zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat změnou nastavení svých souborů cookie prostřednictvím našeho banneru pro cookie, nebo v Centru preferencí JDE 

 

Třetí poskytovatel

Nástroje

Účel

Maximální doba uložení

Úroveň ochrany osobních údajů

Facebook (USA a/nebo Irsko) 

Facebook Custom Audience 

Umožňuje nám sledovat činnosti, které lidé provádějí na našich internetových stránkách, aby vytvořili publikum na Facebooku pro vytvoření cílových skupin a našli nové potenciální zákazníky / podobné osoby. 

Maximální doba, po kterou subjekty údajů zůstanou v individuálním publiku z naší internetové stránky nebo mobilní aplikace, činí 180 dní. Po 180 dnech budou subjekty údajů, které se nacházely v individuálním publiku internetové stránky, odstraněny, pokud znovu nenavštíví např. internetovou stránku nebo mobilní aplikaci. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight / DoubleClick / GA Audiences 

DoubleClick Floodlight nám umožňuje sledovat a hlásit konverze — činnosti uživatelů, kteří navštíví naši stránku po zobrazení reklamy nebo kliknutí na ni — a hlásit účinnost kampaně. 

 

DoubleClick nám umožňuje optimalizovat reklamu podle chování na stránce, charakteristik uživatelů a zájmů v rámci digitální reklamy. Pomáhá spravovat digitální kampaně na internetových stránkách a v mobilních zařízeních. 

 

GA Audiences nám umožňuje vytvořit publikum v Google Analytics pro účely opakovaného marketingu a pro oslovení lidí, kteří se již dříve angažovali u našich produktů nebo služeb. 

IP adresy jsou anonymizovány po 9 měsících a data v souborech cookie po 18 měsících. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

Doručování obsahu  

YouTube je platforma pro ukládání a sdílení videí vlastněná společností Google. YouTube shromažďuje údaje o uživatelích prostřednictvím videí vložených na internetových stránkách, které jsou spojovány s dalšími profilovými údaji z ostatních služeb Google, aby bylo možné zobrazovat návštěvníkům internetu cílenou reklamu z celé řady vlastních i cizích internetových stránek. 

IP adresy jsou anonymizovány po 9 měsících a data v souborech cookie po 18 měsících. 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Tento soubor cookie se používá jako jedinečný identifikátor pro sledování prohlížení videí. 

180 dní 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

YSC 

YouTube je platforma pro ukládání a sdílení videí vlastněná společností Google. YouTube shromažďuje údaje o uživatelích prostřednictvím videí vložených na internetových stránkách, které jsou spojovány s dalšími profilovými údaji z ostatních služeb Google, aby bylo možné zobrazovat návštěvníkům internetu cílenou reklamu z celé řady vlastních i cizích internetových stránek. 

Relace 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

Teads Altice International Sarl 

Reklama  

Teads je platforma používaná k filtrování zobrazování reklamy podle profilu uživatele, jako jsou například jeho zájmy, poloha, používané zařízení nebo obsah stránky, a bránící vícenásobnému zobrazování stejné reklamy stejnému návštěvníkovi internetové stránky.  

12 měsíců 

Adekvátní – dodavatel z EU  

Yotpo Ltd. USA  

Yotpo  

Hodnocení a recenze 

Neomezeno 

Není adekvátní  

úroveň ochrany osobních údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

 

6. Vložená videa 

Na naše internetové stránky umisťujeme videa, která se nenachází na našich serverech. Abychom zajistili, že přístup na naše internetové stránky obsahující vložená videa automaticky nepovede ke stažení obsahu třetích stran, zobrazujeme jako první krok pouze lokálně hostované obrázky náhledů videí. Proto třetí poskytovatel neobdrží žádné informace. 

Obsah třetího poskytovatele se stáhne teprve po kliknutí na obrázek náhledu. To poskytuje třetí straně informace o tom, že jste navštívili naše stránky, a údaje o používání, které jsou pro tento účel technicky nutné. Třetí poskytovatel dále bude schopen použít sledovací technologie. Další zpracování údajů třetím poskytovatelem nemůžeme nijak ovlivnit. Kliknutím na obrázek náhledu nám udělujete souhlas se stažením obsahu od třetího poskytovatele. 

Vkládání je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste svůj souhlas udělili kliknutím na obrázek náhledu. Upozorňujeme, že vkládání mnoha videí způsobuje zpracování vašich osobních údajů mimo EU či EHP. V některých zemích, jako jsou například USA, existuje riziko, že úřady mohou mít z důvodu bezpečnosti a dohledu přístup k údajům, aniž by vás informovaly, nebo vám umožnily provést právní kroky. Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích bez adekvátní úrovně ochrany a vy udělíte souhlas, bude přenos do třetí země založen na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

Třetí strana Poskytovatel

Úroveň ochrany osobních údajů

Odvolání souhlasu

YouTube / Google (USA) 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

Jestliže kliknete na obrázek náhledu, obsah třetího poskytovatele se ihned stáhne. 

Pro odvolání vašeho souhlasu změňte své nastavení pomocí našeho banneru podle části 3 výše  

Vimeo (USA) 

Neexistuje vhodná úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány podle čl. 49 odst. 1a GDPR. 

Jestliže kliknete na obrázek náhledu, obsah třetího poskytovatele se ihned stáhne. 

Pro odvolání vašeho souhlasu změňte své nastavení podle části 3 výše. 

 

7. Captcha 

Jako ochranu našich internetových formulářů před automatickými požadavky používáme systém Google reCAPTCHA od Google LLC. Funkce captcha vás může vyzvat, abyste provedli konkrétní akci, nebo abyste kliknuli na určitá zaškrtávací políčka. Akce uživatele požadovaná v této souvislosti a v případě potřeby pohyby myši se používají ke stanovení, zda akci provádí osoba nebo automatizovaný program. 

Protože funkci Captcha poskytuje třetí strana, její zobrazení způsobí stažení obsahu třetí strany. To poskytuje třetí straně informace o tom, že jste navštívili naše stránky, a údaje o používání, které jsou pro tento účel technicky nutné. Další zpracování údajů třetím poskytovatelem nemůžeme nijak ovlivnit. 

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Použitím našich internetových formulářů chráněných funkcí reCAPTCHA vyjadřujete svůj souhlas. Na těchto stránkách se zobrazí příslušný indikátor. 

Upozorňujeme, že použití funkce Captcha může způsobit, že budou vaše údaje zpracovávány mimo EU nebo EHP. V některých zemích existuje riziko, že úřady mohou mít z důvodu bezpečnosti a dohledu přístup k údajům, aniž by vás informovaly, nebo vám umožnily provést právní kroky. Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích bez adekvátní úrovně ochrany a vy udělíte souhlas, bude přenos do třetí země založen na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

8. Zpracování údajů ze sociálních sítí 

8.1. Zásuvné moduly 

Na naší internetové stránce můžeme povolit použití zásuvných modulů sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. Ovšem z důvodů ochrany osobních údajů začleňujeme zásuvné moduly těchto sociálních sítí jako neaktivní. Proto když navštívíte naše internetové stránky, nebudou do služeb sociálních sítí přenášeny žádné údaje, pokud neaktivujete příslušný zásuvný modul sociální sítě kliknutím na obrázek náhledu nebo ikonu připojenou k požadované platformě sociálních sítí.  

Kliknete-li na zásuvný modul, platforma sociálních sítě obdrží informace o vaší návštěvě našich internetových stránek. To se děje bez ohledu na to, zda jste si zaregistrovali účet u příslušné služby sociálních sítí. Budete-li přihlášeni, bude možné údaje přímo přiřadit k vašemu profilu na sociální síti. Tyto informace mohou rovněž použít k vytváření uživatelských profilů s využitím vašich údajů a použít je pro personalizovanou reklamu. 

JDE neodpovídá za zásady ochrany soukromí a/nebo postupy třetích subjektů. Při aktivaci nebo propojení s jinou internetovou stránkou nebo platformou byste si měli přečíst zásady ochrany osobních údajů na této stránce nebo platformě.  

Právní základ začlenění je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste jej udělili kliknutím na obrázek náhledu. Upozorňujeme, že vkládání mnoha zásuvných modulů sociálních sítí způsobuje zpracování vašich osobních údajů mimo EU či EHP. V některých zemích existuje riziko, že úřady mohou mít z důvodu bezpečnosti a dohledu přístup k údajům, aniž byste byli informováni nebo měli právo na odvolání.  

Pokud využíváme poskytovatele ve třetích zemích bez adekvátní úrovně ochrany a vy udělíte souhlas, bude přenos do třetí země založen na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Nebudete-li si již přát, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány pomocí aktivních zásuvných modulů sociálních sítí, můžete zabránit budoucímu zpracování kliknutím na obrázek náhledu nebo na příslušný zásuvný modul sociální sítě.  

8.2. Stránky sociálních sítí 

JDE a poskytovatel platformy sociální sítě (poskytovatel platformy) společně odpovídají jako správci údajů za činnosti zpracování související s vašimi osobními údaji. Poskytovatel platformy primárně určuje účel a prostředky činností pro zpracování, což můžeme ovlivnit pouze v omezeném rozsahu. V rozsahu, v jakém můžeme ovlivnit nebo nastavit parametry týkající se zpracování vašich osobních údajů, přijmeme v rámci našich možností opatření, abychom zajistili, že poskytovatel platformy zpracuje vaše osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. 

Provozujeme tyto stránky sociálních sítí: 

– Twitter: [https://twitter.com/  
– Facebook: [https://www.facebook.com/ 
– YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
– Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
– Instagram: [https://www.instagram.com 
– Snapchat: https://www.snap.com 
– LinkedIn: https://www.linkedin.com 
– TikTok: https://www.tiktok.com 

 

Některé z těchto platforem sociálních sítí se nachází mimo EU nebo EHP, a proto u nich existuje riziko, že úřady zemí nenáležejících do EU nebo EHP získají přístup k vašim osobním údajům kvůli bezpečnosti a sledování, aniž byste o tom byli informováni nebo měli právo na odvolání. Pokud se tyto platformy nachází ve třetích zemích bez adekvátní úrovně ochrany a vy udělíte souhlas se zpracováním, bude přenos do třetí země založen na čl. 49 odst. 1 psím. a) GDPR. 

8.2.1. Zpracování údajů ze sociálních sítí 

Údaje, které poskytujete přímo na našich stránkách sociálních médií, jako jsou komentáře, videa, obrázky, lajky, tweety atd., zveřejňuje platforma sociálních médií. Naše zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což se vztahuje na zpracování prováděné v našem legitimním zájmu. 

V rámci tohoto zpracování můžeme: 

 • komunikovat s vámi na platformě sociální sítě; 
 • sdílet váš obsah na jakékoliv stránce našich sociálních sítí a rovněž na naší internetové stránce; 
 • umožnit vám účast na soutěžích a/nebo slosováních. 

8.2.2. Zpracování osobních údajů poskytovatelem platformy sociální sítě 

Na našich internetových stránkách využíváme několik platforem a funkcí sociálních sítí. Zejména používáme Facebook Connect, což je aplikace s jednotným přihlašováním, která umožňuje interakci uživatelů na jiných internetových stránkách prostřednictvím jejich facebookových účtů.  

Poskytovatel platformy sociální sítě používá metody internetového sledování. Internetové sledování může probíhat nezávisle na tom, zda jste či nejste přihlášeni nebo registrováni na platformě sociální sítě. Metody internetového sledování platformy sociální sítě naneštěstí nedokážeme ovlivnit ani omezit. 

Upozorňujeme, že poskytovatel platformy může použít váš profil a údaje o chování, aby vyhodnotil, mimo jiné, vaše zvyklosti, osobní vztahy a preference. Zpracování vašich osobních údajů poskytovatelem platformy nemůžeme nijak ovlivnit. 

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich analýze prováděných sociálními sítěmi a rovněž o vašich možnostech úpravy nastavení a ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. 

 

9. Zabezpečení údajů 

Přijímáme technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje co nejkomplexněji chránili před neoprávněným přístupem. Tato opatření zahrnují postupy šifrování používané na našich internetových stránkách. Vaše osobní údaje budou po internetu a pomocí šifrování TSL přeneseny z vašeho počítače na náš server a naopak. 

To poznáte podle symbolu zámku ve stavové liště vašeho prohlížeče a v řádu adresy začínající na https://. 

 

10. Vaše práva jakožto subjektu údajů 

GDPR vám jakožto subjektu údajů přiznává některá práva, včetně: 

Práva

Vysvětlení

Právo na přístup (článek 15 GDPR) 

Máte právo získat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají; pokud ano, máte právo být o těchto osobních údajích informováni a dostat informace uvedené v článku 15 GDPR. 

Právo na opravu (článek 16 GDPR) 

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na neprodlené doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz (článek 17 GDPR) 

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu, pokud existuje jeden z důvodů uvedených v článku 17 GDPR. 

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR) 

Máte právo požádat o omezení zpracování, bude-li splněna některá z podmínek uvedených v článku 18 GDPR, např. podáte-li námitku ohledně zpracování.  

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) 

V určitých případech, které jsou podrobně uvedeny v článku 20 GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně. 

Právo na odvolání souhlasu (článek 7 GDPR) 

Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s používáním osobních údajů kdykoliv odvolat podle čl. 7 odst. 3 GDPR. Upozorňujeme, že toto odstoupení platí pouze do budoucna. Zpracování, k němuž došlo před odvoláním, tím nebude dotčeno. 

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR) 

Budou-li osobní údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování osobních údajů pro účel našich legitimních zájmů) nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování osobních údajů pro účely ochrany veřejných zájmů nebo při výkonu veřejné moci), můžete mít právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování kvůli důvodům vyplývajícím z vaší konkrétní situace. Poté již osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud budou údaje stále nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR) 

Podle článku 77 GDPR jste oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu, budete-li přesvědčeni, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy ochrany osobních údajů. Toto právo může být vykonáno zejména u dozorového úřadu ve členském státě vašeho trvalého bydliště, pracoviště nebo místa podezřelého porušení předpisů. 

 

Výkon vašich práv 

Výše uvedená práva můžete vykonat tím, že se na nás obrátíte pomocí kontaktních údajů uvedených v tiráži naší internetové stránky s údaji o společnosti, nebo na e-mailové adrese privacy@JDEcoffee.com. 

Můžete rovněž kontaktovat naši službu zákazníkům nebo spotřebitelům na místním telefonním čísle a místní e-mailové adrese uvedeným na internetové stránce. 

 

11. Kontaktní údaje našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů 

Náš hlavní pracovník pro dodržování předpisů a externí pracovník pro ochranu osobních údajů jsou k dipozici, aby poskytli další informace o ochraně osobních údajů. 

Hlavní pracovník JDE pro dodržování předpisů 
privacy@JDEcoffee.com   

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Brémy, Německo 
www.first-privacy.com 
office@first-privacy.com